Wat ik doe

Coaching en counseling

Individuele begeleidingstrajecten om jezelf, je eigen kracht, kwetsbaarheden, wensen, ambities en je potentieel beter te leren kennen en te benutten, om uitdagingen te overwinnen, om (vastgeroeste) patronen, overtuigingen, pijnlijke ervaringen, ziektes en trauma’s te (h)erkennen, verwerken, transformeren dan wel beter te leren hanteren en om je doelen te bereiken.

Het belangrijkste verschil tussen coaching en counseling is dat er bij coaching over het algemeen meer toe wordt gewerkt naar het bereiken van bepaalde doelen terwijl bij counseling de ondersteuning meer gericht is op het onderzoeken en oplossen van emotionele, mentale of relationele problemen.

Bij aanvang van een traject onderzoeken we samen jouw coach-/counselvraag. Daarna gaan we met elkaar aan de slag en ontdekken we gaandeweg welke stappen, oplossingen, antwoorden en interventies het beste bij jou, jouw situatie en eventuele betrokkenen passen. We transformeren uitdagingen, eventuele beperkingen en blokkades waar mogelijk en wenselijk en gaan de diepte in waar nodig.

Arbeidsreïntegratie en (her)oriëntatie

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om werkzaam te zijn en blijven op de arbeidsmarkt. Als gevolg van fysieke of mentale problemen danwel veranderende omstandigheden, kan het zijn dat je bent uitgevallen op je werk of dat het werk wat je doet en hopelijk hiervoor met plezier deed, je nu niet meer past.

In een arbeidsgericht reïntegratietraject of (her)oriëntatietraject begeleid ik je dan om weer aan de slag te gaan in een functie en op een plek die (in elk geval op dit moment) het beste bij jou, je wensen, je ambities en je mogelijkheden past.

Ga of ben je eenmaal weer aan de slag dan begeleid ik je indien nodig, wenselijk en mogelijk ook daarna graag nog verder. Je kunt dan denken aan ondersteuning bij de monitoring van je herstelproces, belastbaarheid en eventuele terugvalpreventie, ontwikkeling van (nieuwe) vaardigheden, het uitstippelen van vervolgdoelen en vervolgstappen of coaching on the job.

(Ver)beeldend werken

De één is meer talig. De ander denkt, kijkt en ontdekt meer in beelden. Soms is het voor iedereen lastig om ergens de juiste woorden voor te vinden, zijn er te veel woorden of blijven we vastlopen in onze gedachten, verhalen en/of mentale patronen.

In dat soort situaties kan het zeer behulpzaam zijn om even uit ons talige brein weg te schakelen en over te schakelen naar een meer beeld-, belevings- of zintuiggerichte communicatievorm.

Een beeld zegt vaak meer dan duizend woorden. Overschakelen op (ver)beeldende communicatievormen kan ons niet alleen helpen om onszelf of een kwestie anders of beter uit te drukken maar ook om even uit ons hoofd te komen en dichter bij de taal van het hart en het intuïtieve weten te komen. Met name daarom, maak ik er tijdens mijn trajecten zeer frequent gebruik van en organiseer ik ook met regelmaat thematische verbeeldingsdagen.

Uiteraard kijk ik daarbij altijd naar de wensen, behoeften en mogelijkheden van mijn cliënten en zullen we in overleg de juiste werkvormen kiezen.

Even voorstellen

Mijn naam is Djoeke Musch en ik ben opgeleid en werkzaam als integratief-, energetisch- en systemisch therapeut, counselor, (loopbaan)coach en trainer.

Met veel plezier help ik mensen om zichzelf verder te ontwikkelen, hun natuurlijke evenwicht, flow en koers te hervinden en weer lekker in hun vel te zitten. Dat doe ik met name door ze te laten zien en ervaren hoe ze meer in afstemming met en vanuit zichzelf, hun eigen lichaam, authenticiteit en intrinsieke kwaliteiten kunnen leven en daarbij meer opmerkzaamheid, begrip en ruimte voor zichzelf én anderen kunnen genereren. Ook help ik ze om de daartoe blokkerende patronen, overtuigingen, stress, emoties, trauma’s, ziektes en eventuele andere beperkingen één voor één te transformeren.

Bij mijn werkzaamheden maak ik gebruik van diverse assessment-, embodiment-, alignment- en empowerment technieken; praktische werkvormen en mijn aangeboren vaardigheid om helder waar te nemen.

Na zo’n 15 jaar werkzaam te zijn geweest in het communicatie-, welzijns- en re-integratieveld, ben ik in 2006 begonnen met mijn eigen coachpraktijk en met het geven, ontwerpen en ontwikkelen van (communicatie-, relatie- en meditatie) trainingen in binnen en buitenland (m.n. Zuidelijk Afrika). Vanaf 2008 heb ik mijn praktijk stap voor stap steeds verder uitgebreid. Allereerst door het mij eigen maken van nieuwe en over het algemeen minder verbale en meer fysieke, energetische, systemische en (ver)beeldende technieken. Daarna door een verruiming van focus naar meer lichaams-, trauma- en herstelgerichte werkzaamheden. Sinds 2019 geef ik naast mijn eigen praktijk en trainingen ook les aan (beginnende) coaches, jobcoaches en loopbaanbegeleiders bij Combo Emonomy.

De tijd die ik niet werkend doorbreng, ben ik vooral te vinden in mijn atelier, op een dansvloer, bij vrienden en familie of in de natuur.

Heb je interesse?

Heb je een vraag of verzoek?

Vul dan onderstaand contactformulier in.
Bellen/appen kan natuurlijk ook op 06-13613966.