Welkom op mijn website
voor coaching, counseling en
lichaamsgericht werken

Ben jij tegen uitdagingen aangelopen in je leven, studie, werk, hoofd, lijf of emoties en kom je er zelf niet uit?

Heb je behoefte aan persoonlijke ondersteuning, professionele begeleiding, een luisterend oor, een sparringpartner of concrete oefeningen, opdrachten en handvatten?

Dan nodig ik je met plezier uit om hieronder meer over mijn aanbod en achtergrond te lezen en om een vrijblijvend kennismakingsgesprek in te plannen.

Wat ik doe

Coaching en Counseling

Individuele begeleidingstrajecten om jezelf, je eigen kracht, kwetsbaarheden, wensen, ambities en je potentieel beter te leren kennen, om uitdagingen te overwinnen, om blokkerende en beperkende patronen, overtuigingen, pijnlijke ervaringen en emoties te leren (h)erkennen, verwerken en transformeren dan wel deze beter te kunnen gaan hanteren en om je doelen te bereiken.

Het belangrijkste verschil tussen coaching en counseling is dat er bij coaching over het algemeen meer toe wordt gewerkt naar het bereiken van bepaalde doelen terwijl bij counseling de ondersteuning meer gericht is op het onderzoeken en oplossen van emotionele, mentale of relationele problemen. Mijn ervaring is echter dat deze processen zelden los staan van elkaar. In mijn praktijk pak ik ze daarom meestal allebei en vaak zelfs tegelijkertijd aan.

We bepalen van te voren met elkaar heldere, concrete en meetbare doelen voor onze samenwerking, onderzoeken en transformeren waar mogelijk en wenselijk de uitdagingen, eventuele beperkingen en blokkades die we tegenkomen en gaan waar nodig verder de diepte in.

Herstel en verwerking

De meeste cliënten die bij mij de praktijk binnenlopen hebben op een of andere manier te maken (gehad) met traumatische ervaringen, of in elk geval ‘pittige’ emotionele-, mentale- danwel fysieke problemen en zoeken bij hun coping, herstel en verwerkingsproces daarvan naar ondersteuning en begeleiding vanuit een holistisch, psychodynamisch en integratief perspectief.

De manier waarop ik te werk ga met dit soort hulp verzoeken is altijd tweeledig, zowel oorzaak- als oplossingsgericht. Dit wil zeggen dat we geen pleisters gaan plakken op wonden maar dat we samen daadwerkelijk op zoek gaan naar de (vaak dieper liggende) oorzaken en omstandigheden van de verwondingen, eventuele beperkingen en uitdagingen waar je tegenaan loopt en naar manieren om deze op een meest passende en haalbare wijze te herstellen en te verwerken.

Daarbij werk ik indien nodig en wenselijk graag samen met andere hulpverleners, artsen en psychologen. Mijn sessies vallen in deze context onder de complementaire zorg en worden als zodanig vaak als een zeer waardevolle insteek en aanvulling bevonden.

Lichaamsgericht- en systemisch werken

Naast diverse gesprekstechnieken en praktische oefeningen en opdrachten, maak ik tijdens begeleidingstrajecten regelmatig en soms zelfs hoofdzakelijk gebruik van lichaamsgerichte- en systemische methodes, instrumenten en oefeningen.

Daarbij kun je denken aan het inbouwen van momenten van focus op je ademhaling of je lichamelijke beleving tijdens sessies maar ook aan beweging, aanraking, acupressuur, biofeedback, systeemopstellingen en andere lichaamsgerichte en systemische technieken.

Ik werk op deze wijze omdat ervaring mij heeft geleerd dat onze klachten, problemen en uitdagingen zelden alleen vanuit een enkele dimensie als ons hoofd, lijf, gevoel of omgeving voortkomen. Zij zijn haast altijd het gevolg van een wisselwerking daartussen. Schakelen tussen meerdere interpretatie- en ervaringskaders kan daarom niet alleen zeer behulpzaam maar vaak ook effectiever zijn.

Uiteraard kijk ik bij het inzetten van instrumenten altijd naar de wensen, behoeften en mogelijkheden van mijn cliënten en zullen we in overleg de juiste werkvormen kiezen.

Over mij

Mijn naam is Djoeke Musch en ik ben opgeleid en werkzaam als integratief-, lichaamsgericht- en systemisch therapeut, coach, loopbaanbegeleider en trainer.

Met veel plezier help ik mensen om zichzelf verder te ontwikkelen, hun natuurlijke evenwicht, flow en koers te hervinden en weer lekker in hun vel te zitten. Dat doe ik met name door ze te laten zien en ervaren hoe ze meer in afstemming met en vanuit zichzelf, hun gehele lichaam en niet alleen hun hoofd, hun authenticiteit en intrinsieke kwaliteiten kunnen leven en daarbij meer opmerkzaamheid, begrip en ruimte voor zichzelf én anderen kunnen genereren. Ook help ik ze om de daartoe blokkerende patronen, overtuigingen, stress, emoties, trauma’s, ziektes en eventuele andere beperkingen één voor één te transformeren.

Na zo’n 15 jaar werkzaam te zijn geweest in het communicatie-, welzijns- en re-integratieveld, ben ik in 2006 begonnen met mijn eigen coachpraktijk en met het geven, ontwerpen en ontwikkelen van (communicatie-, relatie- en meditatie) trainingen in binnen en buitenland (m.n. Zuidelijk Afrika). Vanaf 2008 heb ik mijn praktijk stap voor stap steeds verder uitgebreid. Allereerst door het mij eigen maken van nieuwe en over het algemeen minder verbale en meer fysieke, energetische, systemische en (ver)beeldende technieken. Daarna door een verruiming van focus naar meer lichaams-, trauma- en herstelgerichte werkzaamheden. Sinds 2019 geef ik naast mijn eigen praktijk en trainingen ook les aan (beginnende) coaches, jobcoaches en loopbaanbegeleiders bij Combo Emonomy.

De tijd die ik niet werkend doorbreng, ben ik vooral te vinden in mijn atelier, op een dansvloer, bij vrienden en familie of in de natuur.

Heb je interesse, een vraag of bericht?

Vul dan onderstaand contactformulier in. Ik zal op werkdagen binnen 24 uur proberen te reageren.
Bellen/appen kan natuurlijk ook op 06-13613966.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam