Polsdiagnose

Op verschillende plaatsen van je pols en op verschillende diepten in je pols onderzoek ik tijdens een polsdiagnose de spanning, de breedte en de diepte van je bloedvat alsmede de snelheid, dynamiek en de slag van je bloed en je hartslag. Door op de verschillende punten naar je pols te luisteren en in je pols te voelen krijg ik niet alleen informatie over je algemene vitaliteit, je doorbloeding en je hartslag maar lees ik ook de kwaliteit van de energie in al je afzonderlijke organen af.

Het is belangrijk om hierbij aan te geven dat een energiebeeld van de organen niet hetzelfde is als een medisch beeld van de organen. Daarvoor zijn meerdere (o.a. reguliere bloed-) onderzoeken nodig. Hier zal ik je mogelijk naar vragen/ toe adviseren. De kwaliteit van de energie in je organen laat wel zien hoe vitaal je organen op het moment van aflezen zijn, hoe ze interacteren met elkaar en hoe ze op bepaalde (levens)omstandigheden reageren.

Het voelen van je pols is hierom voor mij een belangrijke en veelgebruikte onderzoeksmethode.