Aanpak bij alignmentsessies

Bij alignmentsessies maak ik gebruik van verschillende technieken en methodieken uit de paramedische (natuur)geneeskunde en (lichaamsgerichte) psychotherapie. Jouw uitdagingen, blokkades, trauma’s, patronen en de aard hiervan zullen bepalend zijn voor de techniek(en) en methodiek(en) die worden ingezet.

In sommige sessies zullen we vooral met elkaar in gesprek en in proces gaan. Daarbij zal ik je af en toe uitnodigen om je ogen te sluiten en ervaringen of inzichten te doorvoelen. Ondertussen zal ik je stap voor stap door eventuele blokkades, pijn, emoties, stress, e.d. heen loodsen en helpen om meer in balans en in je kracht te komen.

In andere sessies zullen we meer fysiek en bijvoorbeeld met aanraking werken. Daarbij kan het ook zo zijn dat ik (na overleg) met behulp van electroacupunctuur enkele meridiaanpunten op je handen, voeten en gezicht doormeet, waar nodig met bioresonantie je energiedoorstroom vergroot en je vitaliteit verhoog.

In beide gevallen kan ik je tijdens de sessie vragen om op een massagetafel te komen liggen (met je kleren aan) zodat ik een aantal spiertesten uit kan voeren of acupressuur toe kan passen. Ook kan ik je vragen of ik even je pols vast mag houden zodat ik die kan meten en ik kan toetsen in hoeverre je hele systeem zichzelf tijdens de sessie herstelt en of je door wat we doen daadwerkelijk meer in balans komt.

Indien nodig en wenselijk kan ik je aanvullend ondersteunende oefeningen, voeding, supplementen, o.i.d. adviseren.

* Deze alignmentsessies zijn complementair aan de reguliere geneeswijzen en behandelingen. Ze pogen deze op geen enkele wijze te vervangen, wel aan te vullen. Bij medische en mentale klachten en problemen adviseer ik om eveneens een (huis)arts te raadplegen. Indien wenselijk werk ik graag met hem of haar samen.