Biofysische metingen

De Biofysische geneeskunde gaat er vanuit dat het leven een groot dynamisch proces is, dat zichzelf met vele ritmische cycli en polariteiten in beweging en in evenwicht houdt. Dit geldt niet alleen voor het leven op zichzelf maar ook voor alle levensvormen daarbinnen (dus ook voor het menselijk lichaam). Enkele voorbeelden van de ritmische cycli en polariteiten waarmee het leven zichzelf in beweging en in balans houdt zijn die van: dag en nacht, volle en nieuwe maan, de seizoenen (zomer, herfst, winter, lente), waken en slapen, in en uit ademen, de hartslag, etc.

Raakt zo’n cyclus of polariteit uit balans of wordt de balans tussen afzonderlijke cycli verstoord, dan kan dit zich uiten in allerlei klachten. Vaak begint dit met vage klachten (je ‘niet lekker voelen’) en worden deze klachten steeds concreter (b.v. hoofdpijn, slecht slapen, geen eetlust, spijsverteringsproblemen, stoelgang, pijn in gewrichten, prikkelbaarheid, emotionele labiliteit, depressie, etc.) wanneer een proces of de balans tussen processen zich niet voldoende hersteld.

Wanneer klachten steeds terugkeren, langere tijd aanhouden (ten minste 3 maanden) en/of langzaam in ernst toenemen, dan is een balans over het algemeen zodanig verstoord dat het lichaam deze zelf niet meer uit zichzelf kan herstellen en is daar over het algemeen een interventie (hulpmiddel, aanpassing o.i.d.) voor nodig. Ook steeds terugkerende aandoeningen (zoals menstruatieklachten, verkoudheden, wintertenen) kunnen duiden op een verstoorde balans die zichzelf niet voldoende hersteld.

Aanvullend op de Biochemische geneeskunde (die de bouw, staat en ontwikkeling van het menselijk lichaam met name vanuit scheikundige kennis verklaart en vooral de chemische processen, moleculaire stoffen en verbindingen in ons lichaam bestudeert), kijkt de Biofysische geneeskunde met name naar de biologische processen in ons lichaam (de polariteiten, de cycli en het verloop van de cycli daarbinnen, de balans ertussen) en de interne en externe factoren die op deze processen en cycli invloed uit(kunnen)oefenen. Inmiddels zijn hiervoor onnoemelijk veel, stoffelijke (b.v. voeding) en niet stoffelijke (b.v. psychische) factoren in kaart gebracht. Ook zijn er vele verschillende methoden ontwikkeld om processen en cycli van de mens (ons lichaam, onze psyche en ons systeem als geheel binnen andere systemen) te onderzoeken en in kaart te brengen.

De meest gangbare Biofysische instrumenten die gebruikt worden binnen de oosterse geneeskunde en in mijn praktijk zijn: vragenlijsten, lichaamsobservatie, polsdiagnose, tonganalyse, spiertesten en meridiaanmetingen. Stuk voor stuk worden deze onder de knoppen hiernaast iets verder uitgewerkt.