Waarom alignmentsessies?

Voor het herstel van je natuurlijke evenwicht en het verbeteren van je gezondheid, vitaliteit en weerbaarheid. We raken nooit zomaar uit balans en worden ook nooit zomaar ziek. Daar gaan vaak meerdere verzwakkende en destabiliserende ervaringen, omstandigheden en (re)actiepatronen aan vooraf. Wanneer wij ons niet of onvoldoende bewust zijn hiervan, we ons systeem langzaam maar zeker laten verzwakken en we ondertussen niets of te weinig (kunnen) doen om onszelf weer in ons natuurlijke evenwicht te herstellen, zal dit uiteindelijk uitmonden in een (fysieke of mentale) blokkade, ziekte, beperking of uitval.

In de reguliere zorg gaat het vaak vooral om het oplossen van deze verschijnselen. Een aanpak waarbij helaas niet altijd oog of tijd is voor onderliggende gebeurtenissen, omstandigheden en (re)actiepatronen die maakten dat je überhaupt uit balans raakte, ziek werd, blokkeerde of uitviel en die dat mogelijk opnieuw zullen doen als je daar niks aan verandert.

Met alignmentsessies kunnen we jouw herstelproces vaak versterken én verduurzamen door samen naar de oorsprong van je klachten en verstoringen te kijken vanuit een holistisch en systemisch perspectief, daar aan te werken en zo doende je natuurlijke evenwicht te herstellen. Hierdoor zal er steeds minder grond zijn voor mentale of fysieke verstoringen en zal jij steeds meer en steviger in je natuurlijke en gezonde evenwicht terug kunnen komen.

Belangrijk om te weten:
Alignmentsessies zijn paramedische sessies en dus complementair aan de reguliere geneeswijzen en behandelingen. Ze pogen de reguliere zorg op geen enkele wijze te vervangen, wel aan te vullen. Bij medische en mentale klachten en problemen adviseer ik om eveneens een (huis)arts te raadplegen. Indien wenselijk werk ik graag met hem of haar samen.