Aanpak bij alignmentsessies

Bij alignmentsessies maak ik gebruik van verschillende technieken en methodieken uit de paramedische (natuur)geneeskunde en (lichaamsgerichte) psychotherapie. Jouw uitdagingen en de aard hiervan zullen bepalend zijn voor de techniek(en) en methodiek(en) die worden ingezet.

In sommige sessies zullen we vooral met elkaar in gesprek en in proces gaan om jouw uitdagingen, klachten, blokkades, trauma’s, emoties en onderliggende disbalansen te onderzoeken en aan te pakken. Daarbij zal ik je af en toe uitnodigen om je ogen te sluiten en ervaringen of inzichten te doorvoelen.

In andere sessies zullen we meer fysiek en bijvoorbeeld met aanraking werken of met electroacupunctuur en bioresonantie aan de slag gaan.

Ook kan ik je tijdens de sessie vragen om op een massagetafel te komen liggen (met je kleren aan) zodat ik een aantal spiertesten uit kan voeren of acupressuur toe kan passen.

De aanpak die we inzetten zal altijd in overleg gekozen worden.

Belangrijk om te weten:
Alignmentsessies zijn paramedische sessies en dus complementair aan de reguliere geneeswijzen en behandelingen. Ze pogen de reguliere zorg op geen enkele wijze te vervangen, wel aan te vullen. Bij medische en mentale klachten en problemen adviseer ik om eveneens een (huis)arts te raadplegen. Indien wenselijk werk ik graag met hem of haar samen.